Quan âm ngồi (to) giúp trừ hung khí, trừ tà FD278


9,744,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm ngồi, đồng nguyên chất (tại Việt Nam).
+ Kích thước (cao) : 32cm
+ Khối lượng: 3kg
+ Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.
+ Cách sử dụng: Trưng trong phòng khách, thờ cúng.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *